Math 131BH Homework Assignments

General remarks:

Assignment 1 (Due Apr 11)

Assignment 2 (Due Apr 18)

Assignment 3 (Due Apr 25)

Assignment 4 (Due May 2)

Assignment 5 (Due May 9)

Assignment 6 (Due May 16)

Assignment 7 (Due May 23)

Assignment 8 (Due Jun 6)

Assignment 9 (Due Jun 6)